Urodziłem się w Lublinie. Przez kilka lat mieszkałem w Lubomierzu na Dolnym Śląsku i tam w szkole podstawowej rozpocząłem naukę. Katechezy uczył mnie ks. Kazimierz Nawrotek. Gdy z rodziną przenieśliśmy się do Rzeszowa kontynuowałem naukę
w "Dziewiętnastce", a następnie w I LO im.Stanisława Konarskiego. Moim wychowawcą był mgr Ryszard Kruk, a katechetą w starszych klasach Sługa Boży ks. Walenty Bal. W dniu, w którym zdawałem maturę z matematyki miał miejsce zamach na Jana Pawła II.
 
Studiowałem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w czasie, gdy rektorem był prof. Marian Wilimowski, u którego zdawałem farmakologię na czwartym roku. Pierwszy rok był szczególny, gdyż zaczął się w okresie zmian po Sierpniu 80, potem był studencki strajk, a w końcu stan wojenny.
 
Po studiach zamieszkałem z żoną Urszulą w Gryfowie Śląskim. W miejscowym szpitalu odbyłem staż, a następnie podjąłem pracę pod okiem ordynatora dr Rafała Opoczyńskiego. Specjalizację z chorób wewnętrznych ukończyłem pod nadzorem kierownika prof. Marii Wrzyszcz, a specjalizację 1 stopnia z psychiatrii zrobiłem pod kierownictwem dr Jana Zyga. 
 
Angażowałem się w działalność społeczną, samorządową i polityczną. Zakładałem NSZZ Solidarność w szpitalu, byłem delegatem na zjazd izb lekarskich, współorganizowałem Komitet Obywatelski do pierwszych wyborów samorządowych, byłem radnym gminnym,
a po utworzeniu powiatów radnym powiatowym. Związałem się początkowo z Unią Polityki Realnej, a gdy powstało
Prawo i Sprawiedliwość przeszedłem do tej partii. Wielokrotnie kandydowałem do polskiego i europejskiego parlamentu.
 
W 2005 roku zdobyłem mandat senatorski w okręgu legnicko-jeleniogórskim. Pracowałem w komisji zdrowia i komisji obrony narodowej. Włączyłem się w prace zespołu antykorupcyjnego min. Zbigniewa Religi, ukończyłem Wyższy Kurs Obronny oraz odbyłem przeszkolenie organizowane w Brukseli przez NATO. Po roku 2007 wróciłem do zawodu lekarza i działalności społecznej.
 
W roku 2015 udało mi się pokonać mocnego kontrkandydata w okręgu pierwszym obejmującym południowo-zachodni kraniec Polski i zostałem ponownie wybrany na Senatora RP. Żona Urszula jest z wykształcenia nauczycielem gry na flecie i muzykoterapeutą.
Mam trzy córki i syna.
© Rafał Ślusarz 2016-2022.